Album hình ảnh

269808529_2699022703574450_8863866828984821592_n
262874034_2679831038826950_6206944109053602985_n
263065173_2679831025493618_7645165845527496500_n
263330748_2679830968826957_305246386826492272_n
262855040_2679830928826961_6392889292029504054_n
263141350_2679830908826963_8763847847290897561_n

Tiện ích

  • Tiện ích
    • Bán mang đi (Take away)

Chỉ đường

209B Vĩnh Viễn, Quận 10, TP. HCM,Hồ Chí Minh

Video giới thiệu

Đánh giá

Hãy để lại đánh giá

  • Đánh giá
Chọn hình ảnh