Album hình ảnh

167910178_2469867836489939_2730837126875441364_n
161542046_2458192840990772_7666275439951717417_n
161351399_2453388948137828_9088190364225740364_n
159185041_2452400888236634_22112825029772900_n
160956644_2454483234695066_2743023366669887151_n
159117971_2451318288344894_1578161463027345555_n

Tiện ích

  • Tiện ích
    • Giữ xe miễn phí
    • Bán mang đi (Take away)

Chỉ đường

311 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP. HCM,Hồ Chí Minh

Video giới thiệu

Đánh giá

Hãy để lại đánh giá

  • Đánh giá
Chọn hình ảnh