Album hình ảnh

311058005_1805557453115626_7219877712363509229_n-3
311451884_1808118606192844_8322462694679806078_n-3
312583875_1817600541911317_6386028310735697329_n-6
331000847_865764421204870_4360219247706407049_n-1-4
329950494_927131701792651_7129589988464054927_n-6
328986062_754327942428975_2735276048417289205_n-2
329251516_1625592237900759_8515498318501288222_n-1-5

Tiện ích

  • Tiện ích
    • Wifi miễn phí
    • Bán mang đi (Take away)

Chỉ đường

56 Nguyễn Khoái, Quận 4, TP. HCM,Hồ Chí Minh

Video giới thiệu

Đánh giá

Hãy để lại đánh giá

  • Đánh giá
Chọn hình ảnh