Album hình ảnh

SB10-10
SB6-20
SB7-8
SB8-16
SB9-6
SB11-3
SB12-6
SB13-5
SB14-2
SB15-2
SB10-10
SB6-20
SB7-8
SB8-16
SB9-6
SB11-3
SB12-6
SB13-5
SB14-2
SB15-2

Tiện ích

  • Wifi miễn phí
  • Giữ xe miễn phí
  • Phòng máy lạnh
  • Không gian hút thuốc
  • Bánh ngọt
  • Thanh toán online
  • Bán mang đi (Take away)

Video giới thiệu

Đánh giá

Hãy để lại đánh giá

  • Đánh giá
Chọn hình ảnh