Album hình ảnh

PL10-4
PL6-2
PL7-6
PL8-7
PL12
PL13-2
PL14-3
PL15-2
PL10-4
PL6-2
PL7-6
PL8-7
PL12
PL13-2
PL14-3
PL15-2

Tiện ích

  • Wifi miễn phí
  • Giữ xe miễn phí
  • Phòng máy lạnh
  • Bánh ngọt
  • Thanh toán online
  • Bán mang đi (Take away)

Video giới thiệu

Đánh giá

Hãy để lại đánh giá

  • Đánh giá
Chọn hình ảnh