Album hình ảnh

PL9-6
PL15-1
PL16-1
PL17-1
PL21
PL22
PL23
PL14-2
PL9-6
PL15-1
PL16-1
PL17-1
PL21
PL22
PL23
PL14-2

Tiện ích

  • Wifi miễn phí
  • Giữ xe miễn phí
  • Phòng máy lạnh
  • Không gian hút thuốc
  • Bánh ngọt
  • Thanh toán online
  • Bán mang đi (Take away)

Video giới thiệu

Đánh giá

Hãy để lại đánh giá

  • Đánh giá
Chọn hình ảnh