Album hình ảnh

PL7-5
PL3-6
PL4-5
PL5-3
PL9-4
PL10-2
PL11
PL8-5
PL7-5
PL3-6
PL4-5
PL5-3
PL9-4
PL10-2
PL11
PL8-5

Tiện ích

  • Wifi miễn phí
  • Giữ xe miễn phí
  • Phòng máy lạnh
  • Bánh ngọt
  • Thanh toán online
  • Bán mang đi (Take away)

Video giới thiệu

Đánh giá

Hãy để lại đánh giá

  • Đánh giá
Chọn hình ảnh