Album hình ảnh

oval.._5c19a896065d4e94ade9ecc0d520eac9_master
oval_chrismast__1__22ba11f13bca4fd18bfc9f1e411ac4cf_master
oval___vd_de7fe6c3273f4aae9fb230d388ad1d91_master
oval.._e5981f8e8aa8468082a14b01390232c0_master
oval_-_red_94932fa8367a454a9dc56d892a18a7df_master
282695781_411939650801380_4377880833341782020_n_6fba4df58fb54e6cbc4bcedbc140bb86_master
oval.._5c19a896065d4e94ade9ecc0d520eac9_master
oval_chrismast__1__22ba11f13bca4fd18bfc9f1e411ac4cf_master
oval___vd_de7fe6c3273f4aae9fb230d388ad1d91_master
oval.._e5981f8e8aa8468082a14b01390232c0_master
oval_-_red_94932fa8367a454a9dc56d892a18a7df_master
282695781_411939650801380_4377880833341782020_n_6fba4df58fb54e6cbc4bcedbc140bb86_master

Tiện ích

  • Wifi miễn phí
  • Phòng máy lạnh
  • Bán mang đi (Take away)

Video giới thiệu

Đánh giá

Hãy để lại đánh giá

  • Đánh giá
Chọn hình ảnh