Album hình ảnh

sm__2495_1fa9b7f7482b4ed7aa3f6770059fd120_master
e4_-_4kh_9f121a25c1414378b34838ae0dd749cf_master
e4_36d4d1c20aca40e087ab3ea2e137c58e_master
e4__1__caa9d8b4b0d84bcd91f24b30cd6fbfc0_master
sm__9111_17e76a512cf645fcbfa567fbd4526c40_master
sm__4184_30953d763f7a408b8e9ec67a84033d37_master

Tiện ích

  • Tiện ích
    • Wifi miễn phí
    • Giữ xe miễn phí
    • Phòng máy lạnh

Chỉ đường

30 Huỳnh Tịnh Của, Quận 3, TP. HCM,Hồ Chí Minh

Video giới thiệu

Đánh giá

Hãy để lại đánh giá

  • Đánh giá
Chọn hình ảnh