Album hình ảnh

McDonald13-2
McDonald5-4
McDonald6-5
McDonald7-6
McDonald8-6
McDonald9-5
McDonald10-2
McDonald11-2
McDonald13-2
McDonald5-4
McDonald6-5
McDonald7-6
McDonald8-6
McDonald9-5
McDonald10-2
McDonald11-2

Tiện ích

  • Wifi miễn phí
  • Giữ xe miễn phí
  • Phòng máy lạnh
  • Bánh ngọt
  • Thanh toán online
  • Bán mang đi (Take away)

Video giới thiệu

Đánh giá

Hãy để lại đánh giá

  • Đánh giá
Chọn hình ảnh