Album hình ảnh

McDonald1
McDonald2
McDonald3
McDonald4
McDonald6
McDonald7
McDonald8
McDonald9
McDonald1
McDonald2
McDonald3
McDonald4
McDonald6
McDonald7
McDonald8
McDonald9

Tiện ích

  • Wifi miễn phí
  • Giữ xe miễn phí
  • Phòng máy lạnh
  • Không gian hút thuốc
  • Bánh ngọt
  • Thanh toán online
  • Bán mang đi (Take away)

Video giới thiệu

Đánh giá

Hãy để lại đánh giá

  • Đánh giá
Chọn hình ảnh