Album hình ảnh

HaagenDazs1-1
HaagenDazs6-2
HaagenDazs2-1
HaagenDazs3-2
HaagenDazs4-2
HaagenDazs7-1
HaagenDazs1-1
HaagenDazs6-2
HaagenDazs2-1
HaagenDazs3-2
HaagenDazs4-2
HaagenDazs7-1

Tiện ích

  • Wifi miễn phí
  • Giữ xe miễn phí
  • Phòng máy lạnh
  • Bánh ngọt
  • Thanh toán online
  • Bán mang đi (Take away)

Đánh giá

Hãy để lại đánh giá

  • Đánh giá
Chọn hình ảnh