Album hình ảnh

HaagenDazs8-1
HaagenDazs1
HaagenDazs2
HaagenDazs3-1
HaagenDazs4-1
HaagenDazs6-1
HaagenDazs8-1
HaagenDazs1
HaagenDazs2
HaagenDazs3-1
HaagenDazs4-1
HaagenDazs6-1

Tiện ích

  • Wifi miễn phí
  • Giữ xe miễn phí
  • Phòng máy lạnh
  • Bánh ngọt
  • Thanh toán online
  • Bán mang đi (Take away)

Video giới thiệu

Đánh giá

Hãy để lại đánh giá

  • Đánh giá
Chọn hình ảnh