Album hình ảnh

HaagenDazs4-3
HaagenDazs5-1
HaagenDazs6-3
HaagenDazs7-2
HaagenDazs8-2
HaagenDazs3-3
HaagenDazs4-3
HaagenDazs5-1
HaagenDazs6-3
HaagenDazs7-2
HaagenDazs8-2
HaagenDazs3-3

Tiện ích

  • Wifi miễn phí
  • Giữ xe miễn phí
  • Phòng máy lạnh
  • Bánh ngọt
  • Thanh toán online
  • Bán mang đi (Take away)

Video giới thiệu

Đánh giá

Hãy để lại đánh giá

  • Đánh giá
Chọn hình ảnh